Huisregels

huisregels 2019

 

In actie voor

Stichting Hans den Ouden Marathon

Oud-Alblas

HUISREGELS

 

Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels.

Bij het betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om te roken in de tent.
 • Het is verboden om (soft)drugs en lachgas te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • U dient instructies van de organisatie of de beveiliging te allen tijde op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd te worden.
 • Op grond van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie of de beveiliging u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan tent of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.
 • Als een artiest het optreden afzegt, worden gekochte entreekaarten niet teruggenomen. Wel zorgt het boekingskantoor voor een vervangende artiest.
 • Het betreden van de evenementenlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat film/foto’s die gemaakt worden, gebruikt mogen worden zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.

 

1 januari 2019